Duszpasterstwo Akcji Katolickiej

 

Strona internetowa: http://www.ak.diecezja.wloclawek.pl

 

Akcja Katolicka w Polsce Zgodnie ze statutem Akcja Katolicka w Polsce według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski działającym w całym kraju. (kon. 312 §1, pkt2 KPK).

 

Akcja Katolicka posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

 

Patronem Akcji Katolickiej jest Święty Wojciech. Świętem Akcji Katolickiej jest ostatnia niedziela w roku liturgicznym – -uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

Akcja Katolicka posiada statut i struktury. Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Pośrednim organem są Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, które tworzą Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Każda ze struktur posiada swój zarząd i asystenta kościelnego.

 

Misją Akcji Katolickiej jest ewangelizacja i uświęcanie ludzi oraz chrześcijańskie kształtowanie ich sumień, tak by duch ewangeliczny kształtował różne wspólnoty i środowiska. Aby wypełniać tą misję na początku trzeba dobrze poznać Kościół i pogłębiać swoją widzę.

 

Współpraca z hierarchią poprzez Asystenta Kościelnego przyczynia się do ożywienia życia duchowego oraz apostolskiej misji. Bez współpracy z hierarchią nie ma Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka jest szczególną formą posługi na rzecz wzrostu chrześcijańskiej wspólnoty. Akcja Katolicka może nam katolikom pomóc skuteczniej głosić prawdy Ewangelii oraz odnaleźć swoje miejsce w społeczności, w której żyjemy.

 

Akcja Katolicka , jako główny cel stawia odnowienie wszystkiego w Jezusie Chrystusie. Mówiąc prościej Akcja Katolicka dąży do tego, aby wszystkie sfery życia były przepojone Ewangelią.

 

źródło: http://www.ak.diecezja.wloclawek.pl/

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]