Ruch Światło-Życie

 

Strona www: http://www.wloclawek.oaza.pl

 

Początki tej oazowej historii sięgają roku 1972, kiedy to pierwsi księża i klerycy z naszej diecezji wyjechali jako uczestnicy na rekolekcje oazowe. W latach 70-tych bowiem ks. Franciszek Blachnicki oprócz oaz młodzieżowych prowadził też oazy dla kapłanów i kleryków przygotowując w ten sposób nowe zastępy moderatorów Ruchu.


W 1973 r. odbyły się pierwsze rekolekcje oazowe prowadzone przez naszą diecezję w Sromowcach Niżnych. Rozpoczął je ks. Kryspin Kaźmierczak (wówczas wikariusz w Sieradzu), a ostatnie dni rekolekcji poprowadził ks. Henryk Włoczewski. W oazie tej wzięła udział młodzież z Sieradza, Kalisza, Konina i Bytonia.

 

W następnym roku ks. Kryspin poprowadził kolejną oazę wakacyjną w Sewerynówce, natomiast w trakcie roku akademickiego Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku odwiedził założyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki. 

 

Oazą zajmowali się u samych początków m.in.:
ks. Kryspin Kaźmierczak, ks. Henryk Włoczewski, ks. Józef Zając, ks. Leszek Rybka, ks. Ireneusz Juszczyński, ks. Stanisław Płaszczyk, ks. Marian Kilichowski, ks. Kazimierz Filipczak, ks. Wojciech Szczepankiewicz, ks. Marian Kołacki, ks. Ireneusz Werbiński, ks. Mieczysław Łaszczyk, ks. Jerzy Salamon.  Niektórzy z nich są czynnie zaangażowani w Ruchu Światło - Zycie do dziś, inni korzystają z doświadczeń oazowych w swojej pracy duszpasterskiej.

 

W latach 80-tych Ruch Światło - Życie w naszej diecezji zaczyna stopniowo zyskiwać oficjalne uznanie władzy diecezjalnej i strukturę organizacyjną. Początkowo opiekunem Ruchu z ramienia Ks. Biskupa był diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej, ks. Krzysztof Konecki.
Podczas jego nieobecności spowodowanej studiami w Rzymie opiekę nad Ruchem roztoczył duszpasterz młodzieży, ks. Antoni Poniński.
Dopiero 26 XI 1983 r. Ksiądz Biskup powołał pierwszego moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, którym został ks. Mieczysław Łaszczyk, wówczas wikariusz par. św. Józefa we Włocławku. Pełnił on tę funkcję do 1987 r., kiedy zastąpił go ks. Jerzy Salamon. W 1992 r., na skutek podziału diecezji ks. Jerzy znalazł się w diecezji kaliskiej, a jego funkcję przejął ks. Marian Kilichowski
 

Więcej informacji znajdzieci pod adresem: http://www.wloclawek.oaza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=37

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]