25 lutego br. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole odbyło się spotkanie dekanalnych duszpasterzy młodzieży, które poprowadził ks. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Na spotkaniu obecny był również ks. prał. Artur Niemira, Kanclerz Kurii. Podczas spotkania omówiono przygotowania do ŚDM Panama 2019 oraz do Synodu Biskupów poświęconego młodzieży. 

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, po czym głos zabrał ks. Michał Krygier, który powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował księdzu kan. Józefowi Wronkiewiczowi, proboszczowi kolskiej parafii za możliwość zorganizowania spotkania w sali parafialnej oraz wikariuszom za pomoc w przygotowaniu. Następnie przedstawił sprawozdanie diecezjalnego duszpasterza młodzieży z XV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które w tym roku odbyło się w Drohiczynie w dniach od 3 do 5 lutego.

Centralnym zagadnieniem Krajowego Forum, były przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Prace na szczeblu ogólnopolskim są już zaawansowane. W sprawozdaniu usłyszeliśmy m.in. o powstałych sekcjach organizacyjnych ŚDM: sekcji duchowej, logistycznej, programowej, oraz o nowym projekcje Bilet dla Brata 2.0, który dotyczy zbierania funduszy dla polskiej młodzieży, aby w naszym imieniu udała się do Panamy.

Następnie głos zabrał ks. prał. Artur Niemira, który odniósł się do przedstawionych zagadnień oraz poinformował zebranych, że diecezjalne przygotowania do ŚDM zainauguruje ks. bp Wiesław Mering, podczas spotkania z młodzieżą diecezji w Niedzielę Palmową w Zduńskiej Woli. Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i obaw związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, ks. Kanclerz przedstawił List Papieża Franciszka do młodych z okazji przygotowania Documento Preparatorio XV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów oraz ankietę, która z woli Ojca Świętego ma być przeprowadzona wśród młodych katolików i ich duszpasterzy, jako przygotowanie do Synodu o młodzieży.

Po prezentacji ankiety i sposobu jej przeprowadzenia, miała miejsce dyskusja, w której księża zadawali pytania odnośnie ankiety oraz dzielili się spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi Światowych Dni Młodzieży.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą w intencji młodzieży i podejmowanych dzieł duszpasterskich.

 

ks. Mateusz Szurgot