Apka, która została zainstalowana na ponad 13 milionach urządzeń Apple, Android i Kindle,  jest już dostępna po polsku. I to całkowicie darmowo!

Tytuł nie jest przypadkowy – słowa „dotknij Miłosierdzia” wybrane zostały na hasło peregrynacji Symboli ŚDM po Polsce przed czekającym nas spotkaniem młodych w Krakowie w 2016 roku.

Materiały dla rodziców i duszpasterzy przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. 

Książka powstała z potrzeby formacji liturgicznej dostosowanej dla wiernych, by otwierać i wtajemniczać w istotę misterium Mszy św. Katechezy przygotowane przez ks. prof. J. Bagrowicza ukazują związek obecności Chrystusa w Eucharystii z życiem osobistym każdego chrześcijanina. 

Biografia przybliża nam postać św. Faustyny Kowalskiej. Poznajemy skrupulatnie zbierane przez autorkę przez kilka lat informacje, fakty, często bardzo mało albo w ogóle do tej pory nieznane.