Biografia przybliża nam postać św. Faustyny Kowalskiej. Poznajemy skrupulatnie zbierane przez autorkę przez kilka lat informacje, fakty, często bardzo mało albo w ogóle do tej pory nieznane. 

Z książki wyłania się niezwykły obraz s. Faustyny, świętej, mistyczki, Apostołki Bożego Miłosierdzia. Jednocześnie poznajemy dziewczynę, kobietę z krwi i kości.

Wiele można napisać zdań rozważając jak to się stało, że właśnie jej prostej dziewczynie, prostej zakonnicy udało się zaszczepić w Kościele kult Bożego Miłosierdzia. Mimo wielu przeciwności, mimo niezrozumienia, s. Faustyna konsekwentnie wykonywała to, co Pan Jezus jej przekazał. Niezwykłe to zjawiska, gdy Pan Bóg posługuje się słabymi istotami, by głosić Prawdę, swoje przesłanie. S. Faustyna staje w jednym rzędzie z tymi, którym przyszło nie raz cierpieć przez swoją szczególną więź z Panem Bogiem, która nie była rozumiana przez otoczenie.

Poznawanie biografii świętych pomaga nam odkrywać Pana Boga w codziennym życiu, stają się oni dla nas wzorami, przykładami do naśladowania. Siostra Faustyna to doskonały wzór zawierzenia Bogu, oddania się służbie w każdej chwili życia, sukcesach i troskach, zdrowi i chorobie. 

Autor: Ewa K. Czaczkowska