Książka zawiera teksty rozważań Drogi Krzyżowej przeznaczone dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Refleksje można wykorzystać przygotowując nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafiach i wspólnotach. Wśród rozważań są teksty naszych wielkich Rodaków, wiernych ludzi Kościoła: Ojca Świętego Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Doskonała pomoc w głębokim i owocnym przeżywaniu okresu Wielkiego Postu. 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego mocno akcentuje potrzebę troski Kościoła o przygotowanie do zawarcia małżeństwa i stworzenia rodziny. Książka napisana przez oficjała Sądu Biskupiego we Włocławku przedstawia sakrament małżeństwa w ujęciu przepisów prawa kanonicznego. Może być praktyczną pomocą dla przyszłych małżonków.

Autor: Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski. 

 

Spotkania z rodzicami w ramach przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.