„Świeccy są siłą Kościoła” - noworoczne spotkanie duszpasterstw specjalistycznych z bp Meringiem

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Mering na spotkaniu z duszpasterstwami specjalistycznymi: „Świeccy są siłą Kościoła”

 

 

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia br., w WSD we Włocławku ks. bp Wiesław Mering spotkał się z duszpasterstwami specjalistycznymi działającymi na terenie naszej diecezji. Noworoczne spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele seminaryjnym św. Witalisa, której przewodniczył Pasterz Diecezji. Homilię wygłosił piszący te słowa diecezjalny duszpasterz nauczycieli. Wychodząc od słów zaczerpniętych z pierwszego czytania: Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ustanowiłem cię światłością dla narodów (por. Iz 42,6), kaznodzieja zaznaczył, że choć wszyscy pochodzimy z różnych stron i działamy w różnych środowiskach, mamy ten sam cel i to samo zadanie: nieść światu światło Chrystusa oraz dawać świadectwo o Jego miłości i obecności wśród nas. Obowiązek ten wynika z przyjętego przez nas chrztu. Nawiązując do widocznych w naszej Ojczyźnie podziałów, kaznodzieja przypomniał, że tym, co powinno wyróżniać współczesnych uczniów Jezusa jest miłość, która zawsze szuka dróg do zgody i pojednania oraz pozwala patrzeć na drugiego człowieka jak na brata i siostrę, a nie wroga czy przeciwnika. Na zakończenie zachęcił zgromadzonych do całkowitego zawierzenia i zaufania Bogu, który nigdy nas nie zdradzi ani nie zawiedzie.

 

Po Eucharystii wszyscy zgromadzili się w seminaryjnym refektarzu. Tutaj ks. Michał Krygier, kustosz Bazyliki Katedralnej we Włocławku i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej, podziękował Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Eucharystii oraz ojcowską troskę o wszystkie duszpasterstwa. Słowa wdzięczności skierował także pod adresem grup szczególnie zaangażowanych w przygotowanie tegorocznej uroczystości: nauczycielom, którzy przygotowali liturgię słowa, ministrantom z parafii św. Maksymiliana we Włocławku, którzy pełnili służbę przy ołtarzu, oraz przedstawicielowi duszpasterstwa młodzieży, posługującemu przy organach podczas Mszy Świętej. Nie zabrakło też podziękowań wypowiedzianych pod adresem gospodarzy miejsca: ks. prał. Jacka Szymańskiego, rektora WSD i ks. kan. Marcina Filasa, prokuratora seminarium oraz chóru kleryckiego, pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka, który swoim śpiewem ubogacił drugą część opisywanego spotkania.

 

Następnie przedstawiciele duszpasterstwa nauczycieli złożyli Księdzu Biskupowi noworoczne życzenia.

 

W słowie skierowanym do zebranych, Pasterz Kościoła włocławskiego wyraził radość, że spotkanie to odbywa się w seminarium, które jest „źrenicą w oku Biskupa”. Przypomniał też, iż ta najstarsza uczelnia przygotowuje się do jubileuszu 450-lecia swego istnienia.

 

Zwracając się do osób świeckich, zrzeszonych w różnych grupach podkreślił, że to właśnie oni są siłą Kościoła. Biskup Diecezjalny wymienił ważne rocznice, które będziemy przeżywać w rozpoczynającym się roku: 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100-lecie objawień fatimskich. Akcentując szczególną pobożność maryjną w Kościele w Polsce, powiedział, iż orędzie Maryi z Fatimy jest wciąż aktualne i konieczne jest ich nieustanne zgłębianie.

 

Nie zabrakło też odniesień do obecnej sytuacji w naszym Kraju. Zwracając uwagę na napięcia, które obserwujemy w ostatnich tygodniach, Biskup Ordynariusz zachęcił wszystkie wspólnoty do żarliwej modlitwy za Ojczyznę.

 

Na zakończenie poszczególne duszpasterstwa mogły podzielić się w rozmowie z Księdzem Biskupem swoimi radościami, troskami i planami.

 

Ks. Andrzej Tomalak 

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]