Warta: rejonowe spotkanie młodzieży przed Wielkim Postem

 

Warta: rejonowe skupienie młodzieży przed Wielkim Postem

 

 

W piątek, 17 lutego br. młodzież rejonu sieradzkiego spotkała się w Warcie w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa na skupieniu przed Wielkim Postem. Celem spotkania było duchowe przygotowanie się do wejścia  i owocnego przeżywania czasu poprzedzającego największą tajemnicę naszej wiary, jakim jest Wielki Post. Skupienie rozpoczęło się od powitania młodzieży i przybyłych duszpasterzy, po czym młodzież z Warty przedstawiła przygotowaną pod kierunkiem p. Elżbiety Słowińskiej pantomimę ukazującą niebezpieczeństwa czekające na młodego człowieka. Tylko Jezus jest tym, który daje prawdziwe szczęście człowiekowi. Pantomima zakończyła się tańcem będącym uwielbieniem Boga za dzieło odkupienia człowieka.

 

 

Po konferencji ukazującej, że człowiek nie może stać w miejscu tylko odważnie kroczyć przez życie z Jezusem, nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu. Jezus jest i chce być przyjacielem młodego człowieka, tak często dziś poranionego i zagubionego. Piątkowe czuwanie zakończyło się radosnym uwielbieniem Pana Boga i apelem Maryjnym. Zwieńczeniem spotkania było zaproszenie młodzieży do pobliskiej szkoły na wspólna agapę. Ufamy, że wspólne doświadczenie wiary wyda w przyszłości owoc.

 

Ks. Jacek Borowski

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]