W kręgu dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego

W związku z obchodami:

  • Dnia Judaizmu w Kościele katolickim – 16 I 2014 t.
  • Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18–25 I 2014 r.
  • Dnia Islamu w Kościele katolickim – 26 I 2014 r.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego serdecznie zachęca do wykorzystania materiałów przygotowanych z w/w okazji w pracy duszpasterskiej, które można pobrać z załączników.

Pamiętajmy, że 21 XI 2014 r. będziemy obchodzić 50. rocznicę ogłoszenia Dekretu o ekumenizmie (Unitatis retintegratio) Soboru Watykańskiego II.

Materiały do pobrania:

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - okładka

Dzień Islamu w Kościele katolickim

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]