Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego

Serdecznie zapraszamy doradców życia rodzinnego diecezji włocławskiej na doroczne rekolekcje, które odbędą się w klasztorze sióstr anuncjatek w Licheniu–Grąblinie w dniach 13–15 czerwca 2014 r. Nauki rekolekcyjne, posiłki, noclegi – Dom Pielgrzyma Nazaret w Lesie Grąblińskim.

Rozpoczęcie 13 VI Mszą św. o godz. 17.00. Zakończenie rekolekcji w niedzielę, 15 VI, po obiedzie.

Rekolekcje o rodzinie w świetle nauczania św. Jana Pawła II głosić będzie ks. prof. Mirosław Mejsner z Warszawy, pallotyn.

Zapraszamy również do udziału w rekolekcjach doradców ze współmałżonkiem.

Udział w rekolekcjach można zgłaszać do końca maja:

sms, telefonicznie – 518 014 523 – telefon M. Bojarskiej,

mailowo - mmboj@wp.pl.

W przypadku ważnych przeszkód proszę o pisemne usprawiedliwienie nieobecności pod adresem: ks. Artur Krzyżanowski, Parafia BM J. Matulewicza, ul. Jana Pawła II 100, 62-510 Konin, z dopiskiem „Usprawiedliwienie”.

tel. recepcji Domu Pielgrzyma Nazaret: 63 270 86 80

ks. Artur Krzyżanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin

Małgorzata Bojarska, diecezjalny doradca życia rodzinnego

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]