Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę

„Wierzę w Syna Bożego – wdzięczni za kanonizację Jana Pawła II” – z tym hasłem w roku 2014 wyruszy Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej. Pragniemy przeżyć ten szczególny czas rekolekcji, odkrywając i doceniając na nowo wartość obecności Jezusa Chrystusa w życiu, wsłuchując się jednocześnie w słowa nauki Świętego Jana Pawła II. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem we wspólnocie pielgrzymkowej.

Zasadniczym celem tegorocznej pielgrzymki jest podjęcie przez pątników działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w Syna Bożego, a także uświadomienia sobie łaski chrztu świętego. Sama wiara to jednak nie wszystko, widzimy potrzebę dialogu, by pozwolić Synowi Bożemu przemówić do naszych serc i obudzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem zaprosimy Jezusa, by nas prowadził drogą życia. Wszystko to ma prowadzić do przyjaźni z Chrystusem, zaangażowania w życie wspólnoty i świadectwa chrześcijańskiego.

Pielgrzymka Włocławska liczy już siedem grup. Z każdego rejonu diecezji wyruszy grupa pątników wraz ze swoimi duszpasterzami. I tak, pierwsza kolumna udająca się do Częstochowy na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny składa się z:

  • 26 Pielgrzymki Włocławskiej – wyjście 6 sierpnia,
  • 24 Pielgrzymki Konińskiej – wyjście 7 sierpnia,
  • 24 Pielgrzymki Tureckiej – wyjście 8 sierpnia,
  • 24 Pielgrzymki Dzierżawskiej – wyjście 9 sierpnia.

Na Jasną Górę pielgrzymi dojdą 13 sierpnia, by o godz. 14.45 zostać powitanymi przed murami wałów jasnogórskich, po czym udadzą się do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Tegoż samego dnia o godz. 19.00 będą uczestniczyć w uroczystej Eucharystii na Wałach Jasnogórskich, podczas której pielgrzymi z diecezji włocławskiej odpowiadają za oprawę muzyczną. Następnego dnia tj. 14 sierpnia, o godz. 10.00 w Auli Ojca Kordeckiego pątnicy wszystkich grup gromadzą się na Mszy Świętej, a po spotkaniu z Chrystusem eucharystycznym przeżyją nabożeństwo drogi krzyżowej.

Druga kolumna udająca się do Częstochowy na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, składa się z:

  • 404 Pielgrzymki z Sieradza – wyjście 22 sierpnia,
  • 24 Pielgrzymki ze Zduńskiej Woli – wyjście 22 sierpnia,
  • 2 Pielgrzymki Rowerowej – wyjazd grup z Włocławka, Turku i Zduńskiej Woli.

Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 24 sierpnia, o godz. 17.00 zostaną powitani przed murami Wałów Jasnogórskich. Natomiast 25 sierpnia br. o godz. 8.00, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, zostanie odprawiona Eucharystia dla pątników z Sieradza, Zduńskiej Woli i uczestników pielgrzymki rowerowej.

Tak jak w ubiegłym roku, zapraszamy wszystkich diecezjan do duchowego uczestnictwa w Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej, poprzez udział w codziennych Apelach Jasnogórskich. Gromadząc się w świątyniach naszej diecezji na wspólnej modlitwie, zjednoczymy się duchowo z tymi, którzy wyruszyli na pątniczy szlak. Modlitwa apelowa będzie prowadzona w parafii od dnia, kiedy pielgrzymi z danego rejonu wyruszą na pątniczy szlak, do dnia wejścia na Jasna Górę. Uczestnictwo duchowe nie ogranicza się tylko do modlitwy apelowej, zachęcamy do modlitwy różańcowej oraz odmówienia Koronki Miłosierdzia Bożego w Godzinie Miłosierdzia. Zachęcamy również do przyjazdu na Jasną Górę wraz ze swymi duszpasterzami, aby przywitać pątników i udać się z nimi przed Cudowny Obraz Matki Bożej. A tam przedstawimy swoje uwielbienie, dziękczynienie i prośby.

Zachęcamy prezbiterów do udziału w pielgrzymce oraz przekazania informacji o pielgrzymce parafianom, wywieszenie plakatu pielgrzymkowego i umieszczenie ogłoszenia w komunikatach parafialnych. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z kierownikami poszczególnych grup pielgrzymkowych lub odwiedzając strony internetowe.

Gdzie się można zapisać:

26 Włocławska Piesza Pielgrzymka – kierownik - Ks. Rafał Bogus
Zapisy: od 21 lipca w godzinach: 10:00 - 12:00; 16:00 - 18:00 w kancelarii parafii katedralnej we Włocławku, pl. Kopernika 7; 87 - 800 Włocławek; tel. 54 231 22 32 lub 507030240; www.pielgrzymkawloclawska.pl

24 Konińska Piesza Pielgrzymka – kierownik - Ks. Karol Skrobicki
Zapisy: od 10.07 do 07.08. 2014r., kancelaria parafii Św. Maksymiliana w Koninie, ul. Św. Maksymiliana 2; tel. 63 249 75 06; 518 014 604;
www. maksymilian.konin.pl; www. pielgrzymka.konin.pl

24 Turecka Piesza Pielgrzymka
Zapisy: od 10.07 do 6.08. 2014 r., kancelaria parafii Św. Barbary w Turku,
Skwer Jana Pawła II 1; tel. 63 278 50 90; www. parafiaturek.pl

24 Dzierżawska Piesza Pielgrzymka – kierownik - Ks. Marian Kilichowski
Zapisy: od 15.07 do 09.08. 2014r., kancelaria parafii Miłosierdzia Bożego
w Dzierżawach, ks. kan. Marian Kilichowski, tel. 603 883 449

404 Sieradzka Piesza Pielgrzymka – kierownik - Ks. Jarosław Szpolorowski
Zapisy: od 10 sierpnia, Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu, ul. Kolegiacka 11, 98-200 Sieradz, tel. kontaktowy: +48 537 170 500, www.pielgrzymka.kolegiata-sieradz.pl

24 Zduńskowolska Piesza Pielgrzymka – kierownik - ks. Mariusz Danielewski
Zapisy: 16 - 21 sierpnia 2014r., Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 20, Zduńska Wola, Ośrodek św. Maksymiliana, godz. 10.00 - 12.00, 16.00 -18.00; tel. 518 014 891, mail: pielgrzymka.zdunskawola@interia.pl

2 Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej
Zapisy w kancelarii parafialnej 10.07 - 6.08. 2014 r., kancelaria parafii Św. Stanisława we Włocławku; ul. Żeromskiego 19/21; kancelaria parafii Św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1; kancelaria parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, ul. L. Staffa 5; Informacje: tel. 63 278 50 90; www. parafiaturek.pl

Ks. Marek Molewski, diecezjalny duszpasterz pieszych pielgrzymek

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]