Poznańskie Forum Duszpasterskie

Podobnie, jak w latach ubiegłych zaproszeni prelegenci przybliżą nam założenia i treści hasła „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które zgłębiać będziemy od pierwszej Niedzieli Adwentu przez najbliższy rok. Doświadczeniem swojego nawrócenia podzielą się też osoby świeckie.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu kapłanów oraz osoby świeckie, szczególnie członków Rady Duszpasterskiej oraz członków ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w diecezji.

Zgłoszenie (imię nazwisko, wspólnota, diecezja) można przesłać elektroniczne do sekretariatu Forum na adres: diak@poznan.ak.org.pl albo blacka@go2.pl lub faxem: nr 61 852 97 66

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dokonanie zgłoszenia do 20 września br. Wpisowe wynosi 10 zł od osoby. Można je wpłacić na konto DIAK Poznań nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 Bank PEKAO S.A. II O w Poznaniu z dopiskiem Sesja lub – po wcześniejszym zgłoszeniu – bezpośrednio w recepcji przy odbiorze materiałów.

Z radością oczekiwać będziemy przedstawicieli Waszej Diecezji.

Z serdecznym pozdrowieniem

Bogumiła Łącka

Prezes Zarządu DIAK Poznań

Program

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]