Polecane

Aplikacja Biblia dla Dzieci jest już po polsku! - Android, iOS | Pobierz

 

 

Apka, która została zainstalowana na ponad 13 milionach urządzeń Apple, Android i Kindle,  jest już dostępna po polsku. I to całkowicie darmowo!

...

Tytuł nie jest przypadkowy – słowa „dotknij Miłosierdzia” wybrane zostały na hasło peregrynacji Symboli ŚDM po Polsce przed czekającym nas spotkaniem młodych w Krakowie w 2016 roku. „Mieliśmy szczęście już przeżyć przedsmak czekającego nas wydarzenia! – napisał w swo ...

Materiały dla rodziców i duszpasterzy przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

Książka stanowi zbiór wygłoszonych katechez, stanowiących pomoc nie tylko dla duszpasterzy, ale i dla rodziców. Został więc poszerzony zakres treści, aby w rozważaniach były ...

Książka powstała z potrzeby formacji liturgicznej dostosowanej dla wiernych, by otwierać i wtajemniczać w istotę misterium Mszy św. Katechezy przygotowane przez ks. prof. J. Bagrowicza ukazują związek obecności Chrystusa w Eucharystii z życiem osobistym każdego chrześcijanina. Wyjaśnienie poszczegó ...
Biografia przybliża nam postać św. Faustyny Kowalskiej. Poznajemy skrupulatnie zbierane przez autorkę przez kilka lat informacje, fakty, często bardzo mało albo w ogóle do tej pory nieznane. Z książki wyłania się niezwykły obraz s. Faustyny, świętej, mistyczki, Apostołki Bożego Miłosierdzia. Jednoc ...
Rozważań Drogi Krzyżowej przeznaczonych dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozważania można wykorzystać przygotowując nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafiach i wspólnotach. Wśród rozważań są teksty naszych wielkich Rodaków, wiernych ludzi Kościoła: Ojca Świętego Jana Pawła II ...
Kodeks Prawa Kanonicznego mocno akcentuje potrzebę troski Kościoła o przygotowanie do zawarcia małżeństwa i stworzenia rodziny. Książka napisana przez oficjała Sądu Biskupiego we Włocławku przedstawia sakrament małżeństwa w ujęciu przepis...
Przygotowanie młodzieży do bierzmowania wpisuje się w okres dojrzewania, będący jednym z najtrudniejszych etapów rozwoju człowieka. Jest to czas, w którym kształtują się cechy osobowościowe decydujące nieraz o ostatecznym kształcie życia. W tym czasie rodzice, którym pozornie może się wydawać, że ni ...
© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]