Ślubuję Ci ... miłość,wierność i uczciwość
Autor: Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski

Kodeks Prawa Kanonicznego mocno akcentuje potrzebę troski Kościoła o przygotowanie do zawarcia małżeństwa i stworzenia rodziny. Książka napisana przez oficjała Sądu Biskupiego we Włocławku przedstawia sakrament małżeństwa w ujęciu przepis...
© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]